1. szint
 
 Kezdő - középhaladó

- Sein ige használata, ragozása
- Kijelentő mondat szórendje (egyenes, fordított szórend)

- Kérdőmondatok (kiegészítendő, eldöntendő kérdés)

- Főnevek neme

- Főnév helyettesítése személyes névmással

- Főnevek többes száma

- Igeragozás

- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- Mein, dein, sein használata

- Kötőszók: denn, und, aber, oder, dann, deshalb, trotzdem

- Schon ellentétei (nicht mehr, kein mehr, noch nicht ...)

- Tagadás: nicht, kein

- Haben ige használata

- Möchte

- A főnevek tárgyesete


 

2. szint
 
Középhaladó 1.

- Sein ige használata, ragozása
- Kijelentő mondat szórendje (egyenes, fordított szórend)

- Kérdőmondatok (kiegészítendő, eldöntendő kérdés)

- Főnevek neme

- Főnév helyettesítése személyes névmással

- Főnevek többes száma

- Igeragozás

- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- mein, dein, sein használata

- Kötőszók: denn, und, aber, oder,dann, deshalb, trotzdem

- schon ellentétei (nicht mehr, kein mehr, noch nicht ...)

- Tagadás: nicht, kein

- haben ige használata

- möchte

- A főnevek tárgyesete

- Személyes névmások ragozása (alany eset, tárgy eset, részes eset)

- gefallen ige

- Véleménynyílvánítás

- auf, in, an elöljárószók

- brauchen ige

- man általános alany

- es gibt +A

- E/2, T/2, T/3 felszólító mód

- Módbeli segédigék

  (müssen, sollen, können, wollen, dürfen, mögen)

- Főnévragozás (alany-, tárgy-, részes-, birtokos eset)

- Sorszámok

- Óra

- Uhr, Stunde használata


 

3. szint
 
Alapfokú nyelvvizsga előkészítő

- Sein ige használata, ragozása
- Kijelentő mondat szórendje (egyenes, fordított szórend)

- Kérdőmondatok (kiegészítendő, eldöntendő kérdés)

- Főnevek neme

- Főnév helyettesítése személyes névmással

- Főnevek többes száma

- Igeragozás

- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- mein, dein, sein használata

- Kötőszók: denn, und, aber, oder, dann, deshalb, trotzdem

- schon ellentétei (nicht mehr, kein mehr, noch nicht ...)

- Tagadás: nicht, kein

- haben ige használata

- möchte

- A főnevek tárgyesete

- Személyes névmások ragozása (alany eset, tárgy eset, részes eset)

- gefallen ige

- Véleménynyílvánítás

- auf, in, an elöljárószók

- brauchen ige

- man általános alany

- es gibt +A

- E/2, T/2, T/3 felszólító mód

- Módbeli segédigék

  (müssen, sollen, können, wollen, dürfen, mögen)

- Főnévragozás (alany-, tárgy-, részes-, birtokos eset)

- Sorszámok

- Óra

- Uhr, Stunde használata

- Múlt idő


 

4. szint
 
Középhaladó 2.

- Igeragozás
- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- sein, haben használata

- Főnévragozás

- Felszólító mód (E/2, T/2, T/3)

- man

- in, an, auf, aus, um, ab, bis elöljárószók

- Módbeli segédigék 

  (können, dürfen, wollen, sollen, mögen, müssen)

- Személyes névmások ragozása

- Szórendek (egyenes, fordított, KATI)

- Kötőszók: 

  (denn, und, aber, oder, deshalb, dann, trotzdem, 

  sondern, weil, dass, wenn, als, ob, obwohl)

- Múlt idő (Präteritum, Perfekt) + a rendhagyók

- Módbeli segédigék múlt időben - Kettős Infinitiv

- Az óra

- Bírtokos névmások

- Melléknévfokozás, hasonlító szerkezet

- Az objektek sorrendjének három szabálya


 

5. szint
 
Haladó 1.

- Igeragozás
- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- sein, haben használata

- Főnévragozás

- Felszólító mód (E/2, T/2, T/3)

- man

- in, an, auf, aus, um, ab, bis elöljárószók

- Módbeli segédigék 

  (können, dürfen, wollen, sollen, mögen, müssen)

- Személyes névmások ragozása

- Szórendek (egyenes, fordított, KATI)

- Kötőszók: 

  (denn, und, aber, oder, deshalb, dann, trotzdem, 

  sondern, weil, dass, wenn, als, ob, obwohl)

- Múlt idő (Präteritum, Perfekt) + a rendhagyók

- Módbeli segédigék múlt időben - Kettős Infinitiv

- Az óra

- Bírtokos névmások

- Melléknév fokozása, hasonlító szerkezet

- Az objektek sorrendjének három szabálya

- siches igék

- Vonzatos igék

- Névmási határozók

- Kérdőnévmások

- Melléknévragozás (erős, gyenge, vegyes)

- Az összes elöljárószó használata

- Bírtokos szerkezet

- Jövő idő (werden +Inf)

- Műveltetés (lassen)

- brauchen zu + Inf

- scheinen zu + Inf


 

6. szint
 
Haladó 2.

- Igeragozás
- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- sein, haben használata

- Főnévragozás

- Felszólító mód (E/2, T/2, T/3)

- man

- in, an, auf, aus, um, ab, bis elöljárószók

- Módbeli segédigék 

  (können, dürfen, wollen, sollen, mögen, müssen)

- Személyes névmások ragozása

- Szórendek (egyenes, fordított, KATI)

- Kötőszók: 

  (denn, und, aber, oder, deshalb, dann, trotzdem, 

  sondern, weil, dass, wenn, als, ob, obwohl)

- Múlt idő (Präteritum, Perfekt) + a rendhagyók

- Módbeli segédigék múlt időben - Kettős Infinitiv

- Az óra

- Bírtokos névmások

- Melléknév fokozása, hasonlító szerkezet

- Az objektek szabálya

- siches igék

- Vonzatos igék

- Névmási határozók

- Kérdőnévmások

- Melléknévragozás (erős, gyenge, vegyes)

- Az összes elöljárószó használata

- Bírtokos szerkezet

- Jövő idő (werden +Inf)

- Műveltetés (lassen)

- brauchen zu + Inf

- scheinen zu + Inf

- Időegyeztetés (egyidejűség, előidejűség, utóidejűség)

- zu + Infinitives szerkezet

- Célhatározói mellékmondat (damit, um -zu + Inf)


 

7. szint
 

Haladó 3.

- siches igék
- Vonzatos igék

- Névmási határozók

- Kérdőnévmások

- Melléknévragozás (erős, gyenge, vegyes)

- Az összes elöljárószó használata

- Bírtokos szerkezet

- Jövő idő (werden +Inf)

- Műveltetés (lassen)

- brauchen zu + Inf

- scheinen zu + Inf

- Időegyeztetés (egyidejűség, előidejűség, utóidejűség)

- zu + Infinitives szerkezet

- Célhatározói mellékmondat (damit, um -zu + Inf)

- Vonatkozói návmások, vonatkozói mellékmondatok

- Szenvedő szerkezet minden időben és módban

- Módbeli segédigék szenvedő szerkezete

- Feltételes mód minden alakban, időben 

  (óhajtó mondat: ohne dass, als ob, anstatt dass)

- Módbeli segédigék feltételes módban
 


 

8. szint
 

Középfokú nyelvvizsga előkészítő 140 órás

  Az előkészítő célja már nem maga a nyelvtani
kategóriák tanítása, hanem azok ismeretének mélyítése,

készségszintre hozása, illetve a konkrét nyelvvizsga

feladatokra történő készülés.

- Igeragozás
- Tőhangváltós igék

- Elválós igék

- sein, haben használata

- Főnévragozás

- Felszólító mód (E/2, T/2, T/3)

- man

- in, an, auf, aus, um, ab, bis elöljárószók

- Módbeli segédigék 

  (können, dürfen, wollen, sollen, mögen, müssen)

- Személyes névmások ragozása

- Szórendek (egyenes, fordított, KATI)

- Kötőszók: 

  (denn, und, aber, oder, deshalb, dann, trotzdem, 

  sondern, weil, dass, wenn, als, ob, obwohl)

- Múlt idő (Präteritum, Perfekt) + a rendhagyók

- Módbeli segédigék múlt időben - Kettős Infinitiv

- Az óra

- Bírtokos névmások

- Melléknév fokozása, hasonlító szerkezet

- Az objektek szabálya

- siches igék

- Vonzatos igék

- Névmási határozók

- Kérdőnévmások

- Melléknévragozás (erős, gyenge, vegyes)

- Az összes elöljárószó használata

- Bírtokos szerkezet

- Jövő idő (werden +Inf)

- Műveltetés (lassen)

- brauchen zu + Inf

- scheinen zu + Inf

- Időegyeztetés (egyidejűség, előidejűség, utóidejűség)

- zu + Infinitives szerkezet

- Célhatározói mellékmondat (damit, um -zu + Inf)

- Vonatkozói návmások, vonatkozói mellékmondatok

- Szenvedő szerkezet minden időben és módban

- Módbeli segédigék szenvedő szerkezete

- Feltételes mód minden alakban, időben 

  (óhajtó mondat: ohne dass, als ob, anstatt dass)

- Módbeli segédigék feltételes módban


 

9. szint
 
Társalgási német 1.

A tanfolyam főleg azok részére ajánlott, akik vagy
már középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek és 

tudásszintjüket tartani szeretnék, illetve azok részére 

akik haladó szinten állnak, de nem a nyelvvizsga a céljuk.


 

10. szint

A teszt még nem működik!
 
Német